Serwer terminali Winflector - alternatywa dla aplikacji Zdalny Pulpit, Citrix XenApp

Bezpieczeństwo

Bezpieczna autoryzacja

Autoryzacja użytkowników może być wykonywana przy użyciu mechanizmów systemu Windows lub poprzez serwer Winflector. Autoryzacja przez Windows umożliwia dodatkową kontrolę praw dostępu w aplikacji. Autoryzacja przez serwer Winflector pozwala na logowanie użytkowników nie posiadających kont w domenie Windows umożliwiając jednocześnie wymuszanie silnych haseł oraz blokadę konta po kilku nieudanych próbach.

Szyfrowanie danych

Wszystkie dane przesyłane pomiędzy serwerem a klientem Winflector mogą zostać zaszyfrowane. Do wyboru są dwa algorytmy szyfrowania, aby każdy mógł wybrać najbardziej odpowiedni dla swojej instalacji:

  • AES z długością klucza 128 lub 256 bitów,
  • 3DES z długością klucza 192 bity.

Udostępnianie wyłącznie wybranych aplikacji

Tylko wybrane przez administratora aplikacje mogą być udostępnione użytkownikom do uruchamiania przez sieć. Taki sposób działania ogranicza możliwość ingerencji użytkownika aplikacji w środowisko serwera. Zazwyczaj nie jest wskazane, aby każdy użytkownik mógł zmieniać i konfigurować środowisko serwera, co może mieć miejsce w przypadku udostępnienia całego pulpitu. Z Winflectorem możliwości użytkownika są ograniczone do tych udostępnianych przez aplikację.