Serwer terminali Winflector - alternatywa dla aplikacji Zdalny Pulpit, Citrix XenApp

Coś z życia czyli scenariusze zastosowania Winflectora

Scenariusz 1.

System zarządzania przedsiębiorstwem.
W firmie używany jest system ERP. Firma ma centralę oraz 2 odziały połączone z centralą łączami dedykowanymi. Praca systemu z oddziałów wymagała dużej przepustowości łączy, a aktualizacja systemu wymagała długiego czasu pracy administratorów. Po testach różnych rozwiązań zdecydowano się na całkowitą centralizację systemu za pomocą  Winflectora. Został uruchomiony serwer dostępowy, na którym zainstalowano system oraz serwer Winflector. Po tej zmianie ruch sieciowy na łączach został zredukowany do 1/4, a czas potrzebny do aktualizacji systemu zmniejszył się kilkukrotnie, gdyż zmiana oprogramowania odbywa się w  jednym miejscu. Jeśli zarząd lub pracownicy chcą sprawdzić jakieś dane w systemie, to po zestawieniu szyfrowanego połączenia przez OpenVPN mogą uruchomić żądany moduł systemu przez Internet, tak jakby pracowali lokalnie.
Korzyści odniesione z wdrożenia:

  • zredukowane zapotrzebowanie na przepustowość łączy
  • zmniejszenie czasu pracy administratorów systemu
  • zwiększona dostępność aplikacji.

 

Scenariusz 2.

System rezerwacji części dla partnerów.
Firma dystrybuująca części dysponowała systemem rezerwacji części dla swoich partnerów. System współdziała z innymi używanymi w firmie programami. Oprócz szybkości działania systemu największy problem stanowiła dystrybucja oprogramowania do partnerów, gdyż zmiany systemu rezerwacji były częste. Rozważano przepisanie systemu w innej technologii, jednak wiązało się to z dodatkowymi kosztami, a integracja z systemem używanym w firmie byłaby utrudniona. Zdecydowano się na zastosowanie Winflectora. Każdy z partnerów otrzymał klienta Winflector i za jego pomocą ma dostęp do znanego sobie programu. Szybkość działania systemu została zwiększona, a aktualizacja nie nastręcza trudności: program jest zainstalowany w jednym miejscu i każdy z partnerów zawsze uruchamia jego aktualną wersję. Dodatkową korzyścią jest ochrona wcześniejszych inwestycji.

Scenariusz 3.

Dostęp do Internetu.
Firma z powodów bezpieczeństwa nie zezwala pracownikom na użytkowanie przeglądarek internetowych na swoich komputerach. Jest jeden dedykowany komputer z zainstalowaną przeglądarką, z którego pracownicy mogą korzystać. To rozwiązanie nie było idealne: dostęp do  tego komputera był bardzo ograniczony. Po zastosowaniu Winflectora na komputerze z dostępną przeglądarką pracownicy zyskali możliwość dostępu do przeglądarki ze swojego pulpitu. Bezpieczeństwo systemu zostało zachowane (przeglądarka jest wykonywana na wydzielonym komputerze), a produktywność i zadowolenie pracowników znacznie wzrosło.