Serwer terminali Winflector - alternatywa dla aplikacji Zdalny Pulpit, Citrix XenApp

Wydruki PDF

Winflector udostępnia aplikacji specjalną drukarkę, która generuje wydruki
aplikacji w formacie PDF. Dzięki tej funkcjonalności możliwe jest drukowanie z każdego urządzenia
na którym działa klient Winflector i zapisywanie wydruków do plików lub przeglądanie w przeglądarce
i innych czytnikach PDF.

Przed wydrukowaniem można wybrać opcje mające wpływ na postać pliku PDF, takie jak rodzaj papieru,
rozdzielczość wydruku (DPI) oraz głębię kolorów wydruku.

Wydruki PDF mogą być łatwo przesyłane pocztą elektroniczną, archiwizowane, drukowane na drukarkach
fizycznych bezpośrednio lub przez chmurę.