Serwer terminali Winflector - alternatywa dla aplikacji Zdalny Pulpit, Citrix XenApp

Dlaczego warto wybrać Winflector

Migracja do Internetu

Przenieś swoją klasyczną aplikację do Internetu! Dzięki możliwości pracy z aplikacjami Windows bezpośrednio z przeglądarki internetowej nie ma potrzeby ich przepisywania. Aplikację można uruchomić bezpiecznie z dowolnego miejsca dysponując jedynie przeglądarką internetową.

Nie ma potrzeby instalowania i konfiguracji serwera WWW udotępniającego aplikacje, gdyż jest on wbudowany bezpośrednio do serwera Winflector.

Korzystając z przeglądarki wciąż masz możliwość wydrukowania z aplikacji dokumentów w formacie PDF.


Centralizacja

Pakiet Winflector umożliwia pracę w nowoczesnej, scentralizowanej architekturze, szczególnie zalecanej dla wielooddziałowych przedsiębiorstw. Scentralizowana architektura terminalowa zapewnia niskie koszty administrowania, wysoki poziom bezpieczeństwa i aktualności danych oraz pełną swobodę rozrostu terytorialnego przedsiębiorstwa.

Dążenie do zachowania konkurencyjności rynkowej praktycznie wymusza centralizację obsługi aplikacji i danych firmy. Działania te czasem są określane jako centralizacja przetwarzania, kiedy indziej jako wirtualizacja lub budowa chmury. Generalnie mają one ten sam podstawowy cel: bezpieczne udostępnienie użytkownikom aplikacji i aktualnych danych w każdym miejscu, gdzie mogą być potrzebne. Winflector stanowi istotny element strategii zmierzającej do osiągnięcia tak postawionego celu.

Wielodostęp

Zainstalowane na serwerze i udostępnione przez Winflector aplikacje mogą być równocześnie uruchamiane przez wielu uprawnionych użytkowników pracujących w centrali, oddziałach lub poza przedsiębiorstwem. Jako stacje terminalowe na których udostępniane są okna aplikacji można wykorzystać Windows, Linux, MacOS oraz urządzenia mobilne.

Dostęp mobilny

Dedykowany klient dla Androida umożliwia pracę z aplikacjami Windows z szerokiej gamy smartfonów i tabletów wyposażonych w system Android. Wystarczy połączyć urządzenie z Internetem. Ponadto, można się łączyć bezpośrednio do serwera Winflector z szerokiej gamy urządzeń mobilnych i desktopowych, np. z iPada czy iPhona.

Efektywność

Optymalne wykorzystanie przepustowości sieci i mocy obliczeniowej serwerów - w Winflectorze zaimplementowano bardzo efektywny protokół komunikacji, którego zadaniem jest minimalizacja ilości danych wymienianych pomiędzy aplikacją a terminalem użytkownika, przy równoczesnym ograniczeniu czasu reakcji aplikacji na klawiaturę i myszkę terminala. Efektywny protokół sprawia, że oprogramowanie to znakomicie nadaje się do zastosowania w sieci rozległej. Nawet na łączach o niewielkiej przepustowości może pracować kilka- kilkanaście terminali, a komfort pracy użytkowników jedynie minimalnie ustępuje jakości pracy w sieci lokalnej.

Wygoda użytkowania

Bezpośrednia integracja okien z desktopem terminala - użytkownik ma wrażenie pracy z aplikacją lokalną, pomimo że aplikacja wykonuje się na serwerze. Użytkownik nie ma dostępu do desktopu serwera aplikacji, lecz jedynie do okien uruchomionej aplikacji. Takie rozwiązanie jest lepsze i bezpieczniejsze przy pracy z aplikacjami biznesowymi. Dodatkową zaletą jest prosta instalacja oraz automatyczna aktualizacja klienta. Aktualizacja klienta nie wymaga dostępu do sieci zewnętrznej i jest realizowana z serwera Winflector za pośrednictwem tego samego połączenia, które służy do zdalnej pracy z aplikacją.

Oszczędność

Konkurencyjna cena, wliczone 12-miesięczne wsparcie techniczne i aktualizacja wersji, eliminacja protokołu RDP (oprogramowanie nie korzysta z Microsoft Terminal Services ani z rozwiązań Citrixa) czynią pakiet Winflector jednym z najbardziej efektywnych kosztowo rozwiązań. Niepotrzebny jest zdalny pulpit - uruchamia sie tylko wybrane aplikacje.

Łatwy start

W pełni funkcjonalna 2-stanowiskowa wersja darmowa pozwala zarówno na przetestowanie planowanego rozwiązania, jak i skuteczną pracę produkcyjną niewielkich instalacji.