Serwer terminali Winflector - alternatywa dla aplikacji Zdalny Pulpit, Citrix XenApp

Błąd 53 - cannot create application desktop

Jeśli pojawi się powyższy błąd, to należy zmodyfikować wartość SessionViewSize i SharedSection zgodnie z ponizszym opisem. Po każdej zmianie tych parametrów wymagany restart komputera.

Każda sesja graficzna (jeden użytkownik Winflector) podczas pracy tworzy jeden desktop w pamięci systemu przeznaczonej na desktopy. Jeżeli pamięci tej zabraknie, wówczas pojawi się błąd: "Cannot create application desktop".

Na systemach Vista, Windows 2008 i Windows 7 pamięć na desktopy jest przydzielana dynamicznie i nie
wymaga korekty. Na systemach Windows XP i Windows 2003 może być konieczne zmodyfikowanie parametrów pamięci dostępnej dla desktopów.

Wielkość pamięci dostępnych dla desktopów wszystkich aplikacji graficznych pracujących terminalowo oraz dla desktopu konsoli ustawia się w MB (megabajtach) w zmiennej rejestru:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\
CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management\SessionViewSize

Wielkość pamięci przydzielanej dla każdego tworzonego desktopu (każdej sesji graficznej) oraz dla desktopu konsoli ustawia się w KB (kilobajtach) w zmiennej rejestru


HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\
CurrentControlSet\Control\Session Manager\SubSystems\Windows
Należy zmodyfikować drugą wartość po tekscie SharedSection=
Wartości tej  nie należy ustawiać poniżej 1024 (1MB) ponieważ mogą być problemy ze startem głównej
konsoli Windows. Zmniejszenie tej wartości może być przydatne również na systemach Vista i 2008 gdyż
pozwala na oszczędność pamięci operacyjnej.

Domyślne wartości globalnej pamięci desktopów (SessionViewSize) oraz pojedynczego desktopu są następujące:

WindowsXP (32-bit)
48 MB = SessionViewSize (wartość domyślna w rejestrze) - zwiększać
3073 KB = pojedynczy desktop, SharedSection drugi parametr - zmniejszać

Windows Server 2003 (32-bit)
48 MB = SessionViewSize (wartość domyślna w rejestrze) - zwiększać
3073 KB = pojedynczy desktop, SharedSection drugi parametr - zmniejszać

Windows Server 2003 załadowany z opcją 3GB (32-bit)
20 MB = SessionViewSize (wartość w rejestrze jest ignorowana)
3073 KB = pojedynczy desktop, SharedSection drugi parametr - zmniejszać

Windows Server 2003 (64-bit)
104 MB = SessionViewSize (jeżeli nie podamy w rejestrze inaczej) - zwiększać
20 MB = pojedynczy desktop, SharedSection drugi parametr - zmniejszać

Windows Vista (32-bit)
SessionViewSize przydzielane dynamicznie
3072 MB = pojedynczy desktop, SharedSection drugi parametr - zmniejszać

Windows Vista (64-bit) and Windows Server 2008 (64 bit)
SessionViewSize przydzielane dynamicznie
20 MB = pojedynczy desktop, SharedSection drugi parametr - zmniejszać

Windows Vista SP1 (32-bit) and Windows Server 2008 (32 bit)
SessionViewSize przydzielane dynamicznie
12288 KB = pojedynczy desktop, SharedSection drugi parametr - zmniejszać

Windows 7 (32-bit)
SessionViewSize przydzielane dynamicznie
12 MB = pojedynczy desktop, SharedSection drugi parametr - zmniejszać

Windows 7 (64-bit)
SessionViewSize przydzielane dynamicznie
20 MB = pojedynczy desktop, SharedSection drugi parametr - zmniejszać