Serwer terminali Winflector - alternatywa dla aplikacji Zdalny Pulpit, Citrix XenApp

Autoryzacja użytkowników

Zaimplementowano dwie metody autoryzacji użytkowników przez serwer Winflector. W zależności od ustawień konfiguracyjnych serwera wykorzystywana jest jedna z tych metod.

Autoryzacja przez użytkowników serwera Winflector

Wstępna konfiguracja wymaga założenia w serwerze Winflector kont (użytkownik/hasło) dla wszystkich, którzy będą uprawnieni do zdalnego korzystania z aplikacji. Konta te są całkowicie niezależne od kont użytkowników Windows. Aby możliwe było uruchomienie na serwerze aplikacji, użytkownik przy starcie klienta musi podać prawidłową nazwę użytkownika i hasło. Aplikacje uruchamiane są w ramach tego samego konta Windows, na którym działa serwer Winflector.

Zaletą tego trybu jest jego prostota oraz brak konieczności wykorzystania funkcji autoryzacyjnych Windows.

Autoryzacja przez użytkowników Windows

Ta metoda autoryzacji umożliwia wykonywanie aplikacji w ramach istniejących lokalnych lub domenowych kont użytkowników Windows. Aplikacja pracuje ze środowiskiem i uprawnieniami wybranego użytkownika Windows. Dodatkowo, możliwe jest zdefiniowanie nazw grup Windows, których członkowie uprawnieni są do zdalnego uruchamiania aplikacji.

Zaletą tego trybu jest znacznie lepsza kontrola uprawnień użytkowników wykonujacych aplikacje oraz możliwość centralnego (active directory) nadawania uprawnień do uruchamiania aplikacji za pośrednictwem serwera Winflector.