Serwer terminali Winflector - alternatywa dla aplikacji Zdalny Pulpit, Citrix XenApp

Obsługa aplikacji konsolowych

Winflector obsługuje 32-bitowe aplikacje konsolowe Windows. Aplikacje konsolowe pracują w trybie tekstowym, co znakomicie zmniejsza obciążenie serwera oraz ilość przesyłanych przez sieć danych. Obsługa bufora konsoli po stronie serwera jest zoptymalizowana w stosunku do standardowej, co umożliwia równoczesne uruchamianie na serwerze znacznej liczby aplikacji konsolowych.

Winflector Console jest specjalną wersją oprogramowania Winflector pracującą wyłącznie z 32-bitowymi aplikacjami pracującymi w środowisku konsoli Windows. Ponieważ standardowa obsługa konsoli Windows jest dość wolna, znaczna jej część została przepisana, co umożliwiło istotne przyśpieszenie pracy konsoli po stronie serwera oraz zmniejszenie obciążenia procesora.