Serwer terminali Winflector - alternatywa dla aplikacji Zdalny Pulpit, Citrix XenApp

Często zadawane pytania (FAQ)

Winflector - ogólne

Rozwiń..Jakie aplikacje mogą być udostępniane przez Winflector?

Każda 32/64-bitowa aplikacja Windows, również konsolowa, może być udostępniona przez serwer Winflector. Aplikację przeznaczoną do udostępnienia zdalnym użytkownikom należy zarejestrować w serwerze jako dozwoloną. Po tej operacji każdy zdefiniowany użytkownik będzie mógł ją uruchamiać ze swojej stacji klienckiej.

Rozwiń..Czy konieczna jest zmiana kodu aplikacji?

Nie - aplikacje udostępniane przez serwer Winflector nie wymagają zmiany kodu. Każda aplikacja, którą dysponujemy w postaci wykonywalnej może zostać udostępniona.

Natomiast, jeśli jest taka potrzeba, to kod aplikacji może zostać zmieniony, na przykład w celu przeniesienia pewnych operacji na stację kliencką. Taka poptrzeba moze pojawić się w przypadku konieczności obsługi niestandardowych urządzeń podłączonych do stacji klienckiej.

Rozwiń..Z jakich elementów składa się Winflector?

Pakiet Winflector składa się z trzech części:

 • serwera Winflector - uruchamiającego i nadzorującego aplikacje
 • klienta Winflector - niewielkiego programu służącego do połączenia się z serwerem i podania mu aplikacji, która ma być uruchomiona
 • opcjonalnych narzędzi programistycznych do wykorzystania w aplikacji w celu zaawansowanej komunikacji pomiędzy aplikacją a klientem

Rozwiń..Co można zyskać udostępniając aplikacje poprzez Winflector?

Najważniejsze korzyści obejmują:

 • centralizację przetwarzania
 • lepszą dostępność aplikacji (z dowolnego miejsca w sieci)
 • znacznie niższe koszty udostępnienia aplikacji oraz administrowania systemem scentralizowanym
 • minimalne wymagania na stację roboczą
 • minimalny ruch sieciowy pomiędzy aplikacją i terminalem - efektywna praca w sieci rozległej
 • uzyskanie nowej jakości bez potrzeby zmiany kodu aplikacji
 • zwiększone bezpieczeństwo danych po centralizacji

Rozwiń..Na jakich systemach operacyjnych można uruchamiać oprogramowanie Winflector?

Serwer Winflector działa na systemach Windows: 19/16/2012/10/8.1/8/2008R2/2008/7/Vista.

Klient Winflector działa na systemach Windows: 19/16/2012/10/8.1/82008R2/2008/7/Vista/2003/XP, na systemie Linux, na systemie Android, na systemie Mac OSX oraz w przeglądarkach internetowych z obsługą HTML5.

Rozwiń..Czy aplikacje konsolowe (tekstowe) również mogą być udostępnione?

Tak, Winflector umożliwia także udostępnianie aplikacji konsolowych - zobacz więcej. Jeśli nie ma potrzeby udostępniania aplikacji graficznych, a wyłącznie konsolowe to można korzystać z tańszego Winflector Console.

Rozwiń..Czy można sprawdzić działanie aplikacji dla więcej niż dwóch użytkowników?

Tak. Do testów udostępnimy ograniczoną czasowo testową wersję oprogramowania Winflector dla żądanej liczby użytkowników. Prosimy o kontakt w tej sprawie za pomocą e-mail (office@winflector.com) albo formularza kontaktowego.

Rozwiń..Jak sprawdzić wersję Winflectora i gdzie znaleźć informacje diagnostyczne?

Wersja serwera Winflector może być odczytana na serwerze (wfserver.exe) z menu systemowego okna, opcja 'About Winflector' (prawy klawisz myszki na ramce okna) z pola 'Product version'.

Aktualnie zainstalowaną wersję klienta można sprawdzić w instalacji klienta - w katalogu gte powinny znajdować się podkatalogi gtexxxx, gdzie xxxx jest numerem wersji. Klient Winflector (wfc.exe) łącząc się z serwerem uruchomi odpowiednią wersję oprogramowania. Jeśli taka nie została zainstalowana, to zostanie pobrana z serwera.

Informacje diagnostyczne z serwera są zapisywane do plików trmactiv.log, trmexcpt.log, trmlogin.log i applogs\tapplog.txt w katalogu roboczym serwera. Logi z serwera mogą zostać skompresowane i zapisane w jednym pliku po wybraniu opcji 'Prepare logs to send' z menu systemowego okna serwera.

Informacje diagnostyczne z klienta są zapisywane w pliku tcllog.txt w podkatalogu logs w instalacji klienta.

Rozwiń..Jak uzyskać pomoc techniczną?

Pomoc techniczna dla użytkowników komercyjnych jest dostępna poprzez e-mail (support@winflector.com) albo przez zgłoszenie telefoniczne.

Pomoc techniczna dla użytkowników wersji darmowych nie jest gwarantowana, ale jeśli problemy występują, to bardzo prosimy o ich zgłaszanie. Problemy techniczne można zgłaszać za pomocą formularza zgłoszenia problemu albo (po zarejestrowaniu się) na forum dla użytkowników (Wsparcie techniczne).

Przy zgłaszaniu problemów prosimy o podanie następujących informacji:

 • nazwa i wersja oprogramowania, numer licencyjny
 • system operacyjny serwera i klienta (dokładna wersja z listą zainstalowanych poprawek)
 • dokładny opis błędu, częstotliwość występowania, informacje czy błąd jest powtarzalny
 • czy jest możliwość udostępnienia aplikacji, która sprawia problemy do testów w naszych laboratoriach

Rozwiń..Jak działa automatyczna aktualizacja klienta?

Automatyczna aktualizacja klienta polega na pobraniu odpowiedniej wersji oprogramowania klienta z serwera Winflector po uzyskaniu połączenia klient - serwer Winflector. Dzięki temu nie trzeba wymieniać oprogramowania klienta na żadnej stacji roboczej, wystarczy wymienić serwer. Aktualizacja przebiega następująco:

 • Klient Winflector wfc.exe uruchamia najnowszą dostępną na kliencie wersję oprogramowania vtm.exe do łączenia z serwerem.
 • Serwer przesyła dane identyfikujące oprogramowanie klienta, które będzie działało z bieżącą wersją serwera.
 • Dane identyfikacyjne są porównywane z danymi identyfikacyjnymi dostępnego na stacji oprogramowania klienta. Jeśli wszystko się zgadza, to procedura aktualizacji w tym momencie się kończy.
 • Jeśli dane identyfikacyjne przesłane z serwera różnią się od danych identyfikacyjnych dostępnego klienta, to oprogramowanie klienta jest przesyłane z serwera do klienta i zapisywane w jego katalogach. Po pomyślnej aktualizacji uruchamiane jest odpowiednie oprogramowanie klienta. Cały proces przebiega w sposób transparentny dla użytkownika.

Procedura automatycznej aktualizacji działa zarówno dla nowszych, jak i dla starszych wersji. Jeśli na danej stacji jest zainstalowane oprogramowanie Klient Winflector 3.5 to może on pobrać aktualizację klienta 3.0, jak i klienta 4.0.

Tę metodę aktualizacji można również wykorzystać do dystrybucji własnych plików na stacje klienckie - więcej informacji na ten temat znajduje się w dokumentacji.

Rozwiń..Czy Winflector pracuje na serwerach 64-bitowych?

Tak, serwer Winflector może być instalowany na maszynach z 64-bitowym systemem Windows. Od wersji 3.1 również aplikacje 64-bitowe moga być udostępniane i wykonywane.

Rozwiń..Skąd się wzięła nazwa Winflector?

Winflector to inaczej "Windows reflector", czyli oprogramowanie udostępniające odbicie/obraz okien aplikacji poprzez sieć.

Rozwiń..Dlaczego numeracja wersji Winflectora rozpoczyna się od 3.0.0.0?

Rozwój oprogramowania oraz jego testy (również u użytkowników) trwały kilka lat. W tym czasie numeracja wersji doszła właśnie do tego poziomu.

Rozwiń..Czy Winflector wymaga protokołu RDP?

Winflector nie wykorzystuje protokołu RDP (Remote Desktop Protocol) do komunikacji. Zamiast RDP wykorzystano specjalnie zaprojektowany, bardzo efektywny sieciowo, dedykowany protokół komunikacyjny.

Rozwiń..Czy Winflector wykorzystuje Windows Terminal Services (TM) (WTS) lub Citrix?

Winflector nie korzysta Windows Terminal Services (TM)  ani produktów Citrixa. Nie korzysta również z protokołu Remote Desktop Protocol (RDP).

Rozwiń..Czy darmowa 2-użytkownikowa wersja Winflectora ma jakieś ograniczenia?

Darmowa wersja Winflectora jest to pełna wersja oprogramowania bez ograniczeń czasowych do dowolnego użytku. Wersja darmowa posiada pewne ograniczenia funkcjonalne:

 • brak możliwości rozbudowy o dodatkowych użytkowników
 • brak możliwości pracy jako serwer farmy
 • brak możliwości zmiany strony startowej serwera HTTP
 • brak możliwości usunięcia stopki z wersją serwera ze strony startowej HTTP
 • brak możliwości włączenia filtrów MAC
 • brak możlwości włączenia dodatkowego szyfrowania SSL w kliencie HTML5
 • brak funkcji administracyjnego Zdalnego Pulpitu
 • brak gwarantowanego wsparcia technicznego.

Rozwiń..Co skonfigurować do pracy przez Internet?

Aby stacja robocza (klient Winflector) podłączona do Internetu mogła pracować z serwerem Winflector zainstalowanym na komputerze w sieci lokalnej i posiadającym prywatny adres IP w tej sieci należy:

 • na routerze posiadającym publiczny adres IP ustawić przekierowanie portu TCP 6601 na port TCP 6601 i adres IP serwera Winflector,
 • na stacji roboczej (kliencie) ustawić publiczny adres IP routera jako adres serwera Winflector.

Ilustruje to poniższy rysunek:

W powyższej konfiguracji jako adres serwera Winflector trzeba podać 185.12.10.3 i port 6601 (domyślny).

Jeżeli z jakiegoś powodu przekierowanie portu 6601 na routerze nie jest możliwe, można przekierować inny port routera (np. 6602) na port TCP 6601 serwera Winflector, ale wówczas na klienckiej stacji roboczej należy zmienić domyślny numer portu (6601) na numer portu, który został przekierowany na routerze (np. 6602).

Rozwiń..Dostęp do serwera Winflector przez router o zmiennym IP

Można skonfigurować dostęp do serwera o zmiennym IP poprzez użycie symbolicznego adresu serwera, zarejstrowanego w serwisie oferującym DNS dla zmiennych IP.
Najczęściej taki serwer znajduje się w sieci lokalnej z NAT na routerze o zmiennym IP (neostrada). Dla takiej konfiguracji należy wykonać następujące czynności:

 • Zarejestrować się w no-ip.com lub dyndns.org
 • Wybrać sobie jedną z domyślnych domen i jakąś nazwę dla serwera, co da nam adres przykładowo: mojhost.dyndns.org
 • Na routerze skonfigurować synchronizację zmian adresu z wybraną domeną podając nazwę użytkownika i hasło do wybranego serwisu (dyndns lub no-ip)
 • Skonfigurować na routerze odpowiednie przekierowania portów (jak opisano powyżej)
 • Na kliencie w miejsce adresu serwera wpisać symboliczny adres (przykładowo: mojhost.dyndns.org)
 • Cieszyć się zdalnym dostępem do aplikacji

Rozwiń..Problem - nie widać pasków przewijania albo górnego paska okna

Problem wynika z wyłączenia Kompozycji. Po pierwsze należy uruchomić usługę Kompozycje (najlepiej przestawić tryb uruchamiania na Automatyczny).  Po drugie należy wybrać odpowiedni schemat kolorów, najlepiej "Podstawowy Windows". Szczegóły odnośnie włączania Kompozycji dostępne są w pliku readme.txt.

Rozwiń..Jak skonfigurować autoryzację za pomocą Windows/Active Directory?

Szczegółowe informacje na temat użycia autoryzacji Windows/AD znajdują się na tej stronie.

Rozwiń..Jak włączyć usługę Kompozycje?

Szczegółowe informacje na temat instalacji oraz uruchamiania usługi Kompozycje, niezbędnej do prawidłowej pracy serwera Winflector znajdują się na tej stronie.

Rozwiń..Co zrobić w przypadku wystąpienia błędu 53?

W przypadku wystąpienia  błędu 53 (Cannot create application desktop) należy zmodyfikować parametry SessionViewSize i SharedSection zgodnie z opisem na tej stronie.

Rozwiń..Serwer Winflector niespodziewanie znika?

Jeżeli serwer Winflector jest uruchamiany automatycznie przy logowaniu i co jakiś czas znika i trzeba go uruchomić ponownie, należy sprawdzić i ewentualnie poprawić zadanie uruchamiania serwera Winflector w Harmonogramie zadań Windows.

 • Nacisnąć znaczek Windows na klawiaturze lub kliknąć myszką w ten znaczek w lewym dolnym rogu ekranu.
 • Wpisać z klawiatury: 'harmonogram zadań'.
 • W wynikach kliknąć prawym guzikiem myszy w linię z aplikacją "Harmonogram zadań" i wybrać "Uruchom jako administrator".
 • W oknie po lewej stronie kliknąć "Biblioteka Harmonogramu zadań" i na liście zadań odnaleźć zadanie o nazwie "WFServerAutoStart".
 • Kliknąć prawym guzikiem myszy na nazwie zadania i wybrać "Właściwości".
 • W oknie właściwości kliknąć na zakładkę "Ustawienia"
 • Odnaleźć opcję "Zatrzymaj zadanie, jeśli działa dłużej niż:" i ODZNACZYĆ ją jeżeli jest zaznaczona.
 • Kliknąć OK i zamknąć harmonogram zadań.

Od wersji 3.9.4.9a dodanie Winflectora do autostartu automatycznie wyłącza w/w opcję.
Po zaktualizowaniu wersji należy w opcjach serwera wyłączyć automatyczny start, a następnie włączyć go ponownie.
Od wersji 3.9.4.8 można w opcjach serwera włączyć "Uruchom proces nadzorcy serwera", co pozwala na śledzenie i w razie problemów ponowny start serwera Winflector.

Winflector - licencjonowanie

Rozwiń..Jak jest licencjonowany Winflector?

Winflector jest licencjonowany w korzystny dla użytkowników sposób "na urządzenia" - to oznacza, że jedna licencja jest wymagana na jedno aktywne urządzenie (komputer). Czyli z każdego komputera można uruchomić dowolną liczbę dozwolonych aplikacji, a zajmie to jedną licencję serwera Winflector. Klient Winflector może być zainstalowany na dowolnej liczbie końcówek terminalowych - liczą się tylko te, które aktualnie użytkują aplikacje z serwera.

Wersja darmowa serwera jest licencjonowana na 2 urządzenia.

Rozwiń..Czy mogę przenieść mój serwer Winflector na nowy komputer?

Tak, oczywiście, pod warunkiem, że stara instalacja zostanie wyłączona. Po zainstalowaniu na nowym komputerze należy ponownie aktywować serwer przy użyciu posiadanego klucza aktywacyjnego. W przypadku problemów prosimy o kontakt z działem wsparcia technicznego.

Rozwiń..Czy darmowa 2-użytkownikowa wersja Winflectora może być wykorzystywana komercyjnie?

Tak, darmowa wersja może być wykorzystywana w instalacjach komercyjnych. Jest to pełna wersja oprogramowania bez ograniczeń czasowych. Wersja darmowa posiada pewne ograniczenia funkcjonalne:

 • brak możliwości rozbudowy o dodatkowych użytkowników
 • brak możliwości pracy jako serwer farmy
 • brak możliwości zmiany strony startowej serwera HTTP
 • brak możliwości usunięcia stopki z wersją serwera ze strony startowej HTTP
 • brak możliwości włączenia filtrów MAC
 • brak funkcji administracyjnego Zdalnego Pulpitu
 • brak gwarantowanego wsparcia technicznego

Rozwiń..Czy licencje komercyjne mogą byc dodane do darmowych?

Nie, te typy licencji nie moga być mieszane - nie można dołączyć licencji zakupionej do licencji darmowej na 2 stanowiska.

Winflector - strona i sklep internetowy

Rozwiń..Dlaczego warto zarejestrować się w serwisie Winflector?

Zarejestrowany i zalogowany uzytkownik może:

 • szybko zamawiać nowe serwery Winflector
 • zamawiać aktualizacje wersji lub zwiekszać liczbę licencji dla zakupionych wcześniej serwerów
 • sprawdzać historię zakupów, status zamówienia, pobierać nowe i archiwalne instalatory oraz inne pliki
 • ponawiać płatności
 • wypowiadać się na forum
 • otrzymywać pocztą elektroniczną informacje techniczne dotyczące zakupionego oprogramowania
Dane rejestracyjne użytkowników serwisu nie są nikomu udostępniane.

Rozwiń..Jakie metody płatności dostępne są w sklepie internetowym?

W sklepie internetowym www.winflector.com/store można zapłacić za pomocą karty kredytowej oraz przelewów on-line za pomocą serwisu eCard oraz poprzez serwis PayPal. Dla partnerów handlowych dostępne są również inne metody płatnosci.

Rozwiń..Kiedy otrzymam zamówione oprogramowanie?

Po otrzymaniu płatności zamówione oprogramowanie jest udostępniane do pobrania w serwisie Winflector w przeciągu 3 dni roboczych. Informacja o udostepnieniu plików do pobrania jest wysłana do klienta na jego adres mailowy.

Rozwiń..Jak zamówić nowszą wersję albo więcej użytkowników?

Do zakupionego oprogramowania można zamówić nowszą wersję, albo zwiększyć liczbę użytkowników. W tym celu należy:

 1. Zalogować się na konto, z którego dokonano zakupu.
 2. Kliknąć w link 'Historia zakupów', który pojawi się pod głównym menu strony.
 3. Z tabelki z zakupionymi serwerami wybrać serwer, który chce się zmienić, kliknąć w link 'Modyfikuj'.
 4. Wybrać nową wersję - wersje dostępne bez opłat są oznaczone gwiazdką (*).
 5. Krok opcjonalny, wykonywany tylko wtedy, gdy chce się zwiększyć liczbę użytkowników. W pole 'Dodatkowa liczba użytkowników' wprowadzić liczbę zamawianych dodatkowych użytkowników. Przykładowo, jeśli posiadana jest licencję na 5 użytkowników, a docelowo ma być 7, to wpisać liczbę 2.
 6. Nacisnąć guzik 'Zakup' - jeśli wymagana jest płatność, to należy dokonać płatności, tak jak przy pierwotnym zakupie.

Rozwiń..Jak zainstalować darmową aktualizację bez użycia sklepu online?

Przez pierwszy rok od zakupu serwera możecie Państwo za darmo zaktualizować wersję. W tym celu nie trzeba wchodzić do sklepu internetowego. Jak to zrobić?
 1. Kliknąć ikonę w lewym górnym rogu okna serwera Winflector.
 2. Wybrać opcję "Licencja i aktualizacje".
 3. Na szczycie okna, które się pojawi widnieje informacja do końca którego miesiąca dostępne są darmowe aktualizacje dla tego serwera.
 4. Na stronie https://winflector.com/support/versions.html można sprawdzić datę wydania żądanej wersji Winflectora.
Wersje z datą starszą lub równą limitowi darmowych aktualizacji (punkt 3) mogą być pobrane i zainstalowane bez żadnych dodatkowych zakupów w sklepie online. Jeżeli chcecie Państwo zainstalować serwer, którego data wydania przekracza limit z punktu 3, wówczas konieczny jest zakup tej aktualizacji w sklepie internetowym.