Serwer terminali Winflector - alternatywa dla aplikacji Zdalny Pulpit, Citrix XenApp

Automatyczna aktualizacja klienta

Oprogramowanie Winflector zaprojektowano pod kątem wykorzystania w realnych instalacjach biznesowych, tak aby maksymalnie uprościć czynności administracyjne związane z instalacją nowych wersji.

Przejście na nową wersję oprogramowania Winflector sprowadza się do zainstalowania nowej wersji serwera Winflector na serwerze aplikacji. Dane konfiguracyjne (ustawienia, użytkownicy, aplikacje, uprawnienia) mogą być przejęte przez nową instalację. Serwer Winflector nie jest uaktualniany automatycznie ponieważ w realnych instalacjach biznesowych administratorzy chcą mieć dokładną kontrolę nad momentem i zakresem aktualizacji oprogramowania. Ponadto serwery pracujące w takich instalacjach ze względów bezpieczeństwa rzadko mają dostęp do Internetu.

Wraz z serwerem Winflector instalowany jest komplet plików klienta Windows i Linux. Właściwa aktualizacja rozpoczyna się w momencie połączenia klienta Winflector z serwerem w celu uruchomienia aplikacji. Jeżeli klient wykryje, że połączył się z inną wersją serwera, automatycznie ściąga z serwera Winflector komplet niezbędnych plików nowej wersji klienta i startuje aplikację. Ze względu na niewielki rozmiar plików klienta, cały proces odbywa się szybko nawet w sieci rozległej. Wszystkie skonfigurowane na terminalu klienta skróty prowadzące do programu wfc.exe pozostają niezmienione. Taka strategia aktualizacji klienta ma następujące zalety:

  • całkowicie eliminuje potrzebę ręcznej instalacji aktualizacji na stacjach terminalowych
  • aktualizacja jest całkowicie transparentna dla użytkownika (poza informacją i wskaźnikiem postępu pojawiającym się na krótką chwilę przed uruchomieniem żądanej aplikacji)
  • nie jest wymagany (często problematyczny) dostęp do Internetu i serwerów aktualizacyjnych firm trzecich
  • aktualizacja odbywa się przez ten sam kanał komunikacyjny co zdalna praca aplikacji, więc nie jest wymagana żadna dodatkowa konfiguracja sprzętu sieciowego mająca zapewnić wszystkim dostęp do serwera aktualizacji
  • w przypadku instalacji sieciowej klienta, tylko jedna stacja (pierwsza) ściąga aktualizację, natomiast pozostałe czekają na jej zakończenie, co ogranicza ruch sieciowy w sieci szkieletowej
  • mechanizm aktualizacji może być wykorzystany do automatycznej dystrybucji dodatkowych plików użytkownika (np. własnych rozszerzeń DLL klienta zawierających funkcje RPC, plików konfiguracyjnych itp.)