Serwer terminali Winflector - alternatywa dla aplikacji Zdalny Pulpit, Citrix XenApp

Uniwersalny sterownik drukarek Winflector

W wersji 3.7.0.0 Winflectora wprowadzono uniwersalny wirtualny sterownik drukarek Winflector znacznie
usprawniający proces drukowania.

Drukowanie z wykorzystaniem Winflector jest niezwykle proste i praktycznie nie wymaga konfiguracji. W szczególności nie wymaga instalowania na kliencie żadnych dodatkowych sterowników drukarek. Aplikacja uruchomiona za pośrednictwem Winflectora automatycznie widzi wszystkie drukarki dostępne na stacji terminalowej oraz, w zależności od konfiguracji, również drukarki obecne na serwerze aplikacji. Każda z wykonujących się równocześnie aplikacji widzi jedynie drukarki swojej stacji terminalowej oraz ewentualnie drukarki serwera.

 

Instalacja

Sterownik drukarki "Winflector Printer" instaluje się podczas instalacji Winflectora. Nie ma potrzeby instalowania sterownika na komputerze klienta. Drukowanie odbywa się poprzez połączenie klienta Winflector, nie jest więc również konieczne konfigurowanie żadnych dodatkowych połączeń.

Korzystanie z drukarek

Gdy mapowanie drukarek jest włączone, aplikacje pracujące pod Winflectorem widzą wszystkie drukarki mapowane (odwzorowywane) z klienta oraz specjalną drukarkę o nazwie "Winflector Printer". Mapowane drukarki mają do nazwy pobranej z klienta dołączoną końcówkę @WFC.PID. @WFC oznacza, że jest to "wirtualna" drukarka udostępniana przez Winflectora, PID to numer procesu konieczny dla odróżnienia tak samo nazwanych drukarek w poszczególnych procesach i aplikacjach różnych użytkowników.

"Winflector Printer" jest zawsze odwzorowywany na domyślną drukarkę klienta, nawet jeżeli opcja "Ustaw domyślną drukarkę terminala na serwerze" nie jest zaznaczona w konfiguracji klienta Winflector.

Pozostałe drukarki "@WFC" są odwzorowywane na tak samo nazwane drukarki klienta. Jeżeli zaznaczono opcję "Ustaw domyślną drukarkę terminala na serwerze", wówczas tak samo nazwana drukarka serwera staje się domyślną drukarką procesu.

Niezależnie od tego czy wybrano "Winflector Printer" czy drukarkę z nazwą kończącą się na @WFC.PID, drukowanie odbywa się za pośrednictwem wirtualnego sterownika drukarek Winflector a wydruk przesyłany jest przez połączenie sieciowe klienta, do właściwej drukarki klienta.

 

Możliwości drukarki

Wirtualny sterownik drukarek Winflector umożliwia drukowanie za pośrednictwem plików EMF lub bitmap.

Drukowanie przez EMF (ustawienie domyślne) tworzy wydruk w formacie Windows Enhanced Metafile, przesyła strony wydruku na klienta i drukuje na wybranej drukarce klienta. Ten tryb drukowania jest preferowany względem drukowania przez bitmapy. Zazwyczaj ilość danych drukowania jest mniejsza ponadto pliki EMF zawierają pełną informację o kolorach. Jednakże wyniki drukowania zależą od fontów dostępnych na komputerze klienta i mogą się nieznacznie różnić od oryginalnych (serwerowych) jeżeli identyczne fonty nie są dostępne.

Drukowanie przez bitmapy może się odbywać w 2, 16 i 256 kolorach. Tworzenie bitmapy wydruku odbywa się na serwerze za pośrednictwem sterownika drukarki otrzymujemy więc 100% zgodność z wydrukiem serwera, jednak wiąże się to z utratą części informacji o kolorach.Drukowanie w 2 kolorach (ustawienie domyślne przy drukowaniu przez bitmapy) daje dobre wyniki przy niewielkim narzucie wykorzystania pamięci i transferu sieciowego. Sterownik emuluje kolory wykorzystując cieniowanie. Wszystkie bitmapy są przesyłane przez sieć w postaci skompresowanej bezstratnie, więc narzut w porównaniu do drukowania EMF nie jest duży.

 

Właściwości drukarki

Większość aplikacji umożliwia użytkownikowi dostęp do właściwości drukarki (dokumentu).
Udostępniane właściwości dokumentu dla drukarek mapowanych przez sterownik Winflector różnią się w zależności od możliwości odwzorowywanej drukarki klienta. Przycisk "Zaawansowane" umożliwia m.in. dostęp do specjalnych opcji związanych z Winflectorem. Opcje te umożliwiają wybranie sposobu drukowania, liczbę kolorów bitmap oraz sposobu cieniowania dla wydruków bitmapowych.