Serwer terminali Winflector - alternatywa dla aplikacji Zdalny Pulpit, Citrix XenApp

Zasady zachowania prywatności

Właściciel witryny www.winflector.com (OTC S.A.) szanuje prawo do prywatności osób odwiedzających nasz serwis.

W celach diagnostycznych podczas każdej wizyty numer IP i host odwiedzającego są zapisywane w logach serwera.

Dostęp do pewnych działów witryny www.winflector.com wymaga zarejestrowania się. Podczas rejestracji użytkownik proszony jest o podanie nazwy użytkownika, hasła i adresu e-mail. W razie potrzeby, informacje te są przez nas wykorzystywane w celu kontaktu z użytkownikami.

Każdy z zarejestrowanych użytkowników ma pełną kontrolę nad podawanymi o sobie informacjami i może je zmienić w każdej chwili własnoręcznie albo za pośrednictwem administratora witryny.

Żadne dane użytkowników, w tym adres e-mail, nie są ujawniane innym osobom ani firmom.

Rozwój technologii oraz naszej witryny może spowodować, że nasz system ochrony prywatności może ulegać zmianom. Jesteśmy otwarci na wszelkie opinie, uwagi i pytania użytkowników dotyczące zachowania poufności informacji.

Wszelkie uwagi prosimy kierować na adres: office@winflector.com.

Aplikacja Klient Winflector dla Androida

Obowiązuje od 14 marca 2017.

 1. Aplikacja Klient Winflector dla Androida służy do zdalnego uruchamiania na serwerze aplikacji dla systemu MS Windows. Niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie aplikacji Klient Winflector dla Androida, a nie zdalnie uruchamianych aplikacji ani samego systemu MS Windows.
 2. Aplikacja Klient Winflector dla Androida przechowuje lokalnie w bezpiecznej lokalizacji dla każdego serwera identyfikator (login), którego użytkownik używa do zalogowania się do serwera, a także — jeśli użytkownik zaznaczy taką opcję — hasło.
 3. Dane logowania są przechowywane do czasu, aż użytkownik wybierze opcję ich zmiany lub skasuje z aplikacji wszystkie informacje związane z danym serwerem.
 4. Dane logowania mogą także być — jeśli użytkownik wybierze taką opcję — umieszczone w pliku bezpośredniego skrótu do zdalnej aplikacji, który jest umieszczony na pulpicie urządzenia. W takim przypadku zmiana i skasowanie danych dotyczących danego serwera nie powodują usunięcia danych ze skrótu. Dane w pliku skrótu są zaszyfrowane.
 5. Dane logowania (login i hasło) są zawsze przesyłane do serwera w postaci zaszyfrowanej algorytmem RSA. Oprócz tego nie są nigdzie ani nikomu udostępniane.
 6. Cała komunikacja między klientem a serwerem może być szyfrowana, jeśli taka opcja zostanie wybrana na serwerze.
 7. Aplikacja Klient Winflector dla Androida odczytuje adres internetowy (numer IP) urządzenia i przekazuje go do serwera. Adres ten jest widoczny w monitorze połączeń na serwerze.
 8. Adres internetowy urządzenia, identyfikator użytkownika (login), nazwa zdalnie uruchomionej aplikacji, godzina rozpoczęcia i zakończenia pracy są rejstrowane przez serwer Winflectora.
 9. Aplikacja Klient Winflector dla Androida tworzy ogólnie dostępny i niezaszyfrowany plik rejestru swojej pracy, w którym zapisuje:
 • każde udane uruchomienie zdalnej aplikacji,
 • każdy niespodziewany błąd, który skutkuje także wyświetleniem użytkownikowi odpowiedniego komunikatu na ekranie.
Celem istnienia tego pliku jest diagnostyka błędów. Plik ten nie jest jednak nigdy automatycznie wysyłany z urządzenia użytkownika.
 1. Aplikacja Klient Winflector dla Androida korzysta z następujących uprawnień systemowych:

  Odczyt stanu telefonu

  W aplikacji Klient Winflector dla Androida istnieje opcja umożliwiająca automatyczne zamknięcie zdalnie uruchomionej aplikacji, jeśli użytkownik zaprzestanie pracy i przejdzie do innej aktywności, lub wyłączy ekran urządzenia, bez prawidłowego zamknięcia aplikacji, a także druga opcja, która określa, że automatyczne zamknięcie nie ma być wykonane, jeśli przyczyną zaprzestania pracy jest trwająca rozmowa telefoniczna. Aplikacja Klient Winflector dla Androida musi mieć możliwość sprawdzenia stanu telefonu, aby rozpoznać, że właśnie trwa rozmowa. Oprócz tego aplikacja nie odczytuje ani nie rejestruje żadnych innych informacji dotyczących rozmów telefonicznych.

  Odczyt i zapis pamięci urządzenia

  Aplikacja Klient Winflector dla Androida korzysta z pamięci urządzenia wyłącznie do rejestrowania swojej pracy w celach diagnostyki błędów:
 • tworzenia i zapisywania pliku rejestru,
 • sprawdzania wielkości pliku rejestru,
 • tworzenia kopii zapasowych pliku rejestru,
 • kasowania starych kopii zapasowych, jeśli zajmują zbyt dużo miejsca.
Oprócz tego aplikacja Klient Winflector dla Androida nie wykonuje żadnych innych operacji na pamięci urządzenia.

 

 1. Jeśli zdalnie uruchamiana aplikacja w systemie MS Windows odczytuje zawartość zmiennej środowiskowej COMPUTERNAME, a administrator serwera zdecyduje, że zawartość tej zmiennej ma być tworzona na urządzeniu klienckim, to w celu utworzenia unikalnej nazwy komputera aplikacja Klient Winflector dla Androida może użyć jednej z następujących informacji i w następującej kolejności: unikalny identyfikator urządzenia Android, numer IMEI urządzenia, numer seryjny karty SIM, a następnie udostępnić ją zdalnie uruchomionej aplikacji w systemie MS Windows. Oprócz tego przypadku dane urządzenia nie są nigdzie gromadzone ani udostępniane.
 2. Niniejsza polityka prywatności w przyszłości może ulec zmianie. Wszelkie zmiany będą publikowane na tej stronie.