Serwer terminali Winflector - alternatywa dla aplikacji Zdalny Pulpit, Citrix XenApp

Interfejsy rozszerzeń aplikacji (API)

Oprogramowanie Winflector udostępnia proste interfejsy programistyczne (API), które często umożliwia realizację niestandardowych zadań bez konieczności wprowadzania zmian do Winflectora.

API po stronie aplikacji ma postać biblioteki gtrmapi.lib oraz gtrmapi.dll (C/C++), którą użytkownicy mogą dołączyć do swojej aplikacji, uzyskując tym samym dostęp do rozszerzonej funkcjonalności takiej jak:

  • możliwość prostego sprawdzenia z aplikacji parametrów środowiskowych, np. czy aplikacja wykonuje się w trybie terminalowym, nazwę użytkownika, tryb autoryzacji, adres IP stacji terminalowej, wersję oprogramowania Winflector itp.
  • możliwość zdalnego wywołania procedur z własnej biblioteki DLL dołączonej do klienta Winflector (Remote Procedure Call). Procedury mogą być wołane synchronicznie i asynchronicznie, mogą przyjmować parametry i zwracać wyniki. RPC wykorzystuje się do oddelegowania wykonania pewnych zadań bezpośrednio na stację terminalową. Przykładem może być wykorzystanie niestandardowej metody autoryzacji wymagającej wykonania kodu lub programu na kliencie.
  • możliwość transferu plików z/do terminala

 

API po stronie klienta ma postać biblioteki gteapi.lib oraz gteapi.dll/.so (C/C++), którą użytkownicy mogą dołączyć do swojej biblioteki DLL rozszerzającej funkcje klienta. API klienta udostępnia funkcje pomocne przy pisaniu procedur rozszerzających RPC, które będą zdalnie wywoływane przez aplikację podczas jej wykonania. Napisane przez użytkownika biblioteki rozszerzające klienta wystarczy umieścić w odpowiednim katalogu na serwerze aby były przesyłane na klienta w ramach procedury automatycznej aktualizacji klienta. Po zmianie biblioteki te zostaną zaktualizowane na kliencie, nawet jeżeli wersja serwera się nie zmieniła, a standardowa część oprogramowania klienta nie wymaga aktualizacji.