Serwer terminali Winflector - alternatywa dla aplikacji Zdalny Pulpit, Citrix XenApp

Jak zacząć pracę z Winflectorem?

Krok 1 - Pobranie oprogramowania

Ze strony Do pobrania pobrać najnowszą wersję pakietu Winflector.

Krok 2 - Instalacja serwera

Wytypować aplikacje do udostępnienia dla użytkowników. Na komputerze, który będzie pracował jako serwer aplikacji zainstalować serwer Winflector. Jeżeli na serwerze aplikacji lub w sieci pracuje firewall, należy otworzyć odpowiedni port TCP (domyślnie 6601). Uruchomić serwer Winflector, zdefiniować użytkowników, którzy będą mogli uruchamiać aplikacje, udostępnić aplikacje. Zobacz: instalacja serwera krok po kroku.

Krok 3 - Instalacja klienta

Na komputerze klienckim zainstalować klienta Winflector. Sprawdzić, czy jest połączenie TCP/IP pomiędzy klientem a serwerem (ping adres_serwera). Zobacz: instalacja klienta Windows krok po kroku lub instalacja klienta Linux krok po kroku.

Krok 4 - Uruchamianie aplikacji

Na komputerze klienckim uruchomić program wfc.exe. Podać nazwę użytkownika, hasło, adres serwera oraz aplikację i jej ścieżkę roboczą. Aplikacja zostanie uruchomiona na serwerze, a jej okna będa się pojawiały na komputerze klienckim.