Serwer terminali Winflector - alternatywa dla aplikacji Zdalny Pulpit, Citrix XenApp

Bezpośrednia integracja okien

Winflector nie udostępnia całego desktopu serwera. Zamiast tego na terminalu pojawiają się jedynie okna utworzone przez uruchomioną aplikację. Takie rozwiązanie jest lepsze z kilku powodów:

  • Ogranicza możliwość ingerencji przez użytkownika aplikacji w środowisko serwera aplikacji. W przypadku wieloużytkownikowych aplikacji biznesowych nie jest wskazane aby każdy użytkownik mógł zmieniać i konfigurować środowisko serwera, co może mieć miejsce w przypadku udostępnienia desktopu. Przy zastosowanym rozwiązaniu możliwości użytkownika są ograniczone do tych udostępnianych przez aplikację.

 

  • Jest wygodniejsze, gdyż dostęp do okien aplikacji jest bezpośredni, nie za pośrednictwem dodatkowego okna w którym odtwarzany jest obraz desktopu.

 

  • Minimalizuje ruch sieciowy, gdyż przesyłane są jedynie modyfikacje okien aplikacji bez dodatkowych informacji dotyczących desktopu.