Serwer terminali Winflector - alternatywa dla aplikacji Zdalny Pulpit, Citrix XenApp

Praca w farmie

Serwery Winflector mogą pracować w farmie. Wymagane jest aby serwer Winflector - zarządca farmy był licencjonowany oraz aktywowany.

To rozwiązanie przyda się gdy:

  • jeden serwer to za mało, aby obsłużyć wszystkich użytkowników. Farma pozwoli rozłożyć obciążenie pomiędzy kilka serwerów w sposób transparentny dla użytkownika końcowego.
  • potrzebne jest płynne przełączenie na serwer zapasowy

Jak skonfigurować farmę?

Krok 1. - Zainstaluj i uruchom licencjonowany i aktywowany serwer Winflector - serwer będzie pełnił rolę zarządcy farmy.

Zarządcą farmy może być każdy serwer Winflector, który posiada zakupioną licencję oraz został aktywowany.


Uruchom serwer, przejdź do: Preferencje --> Farma. Zaznacz opcję: "Serwer pracuje jako element farmy". Podaj lokalny adres IP komputera (dla zarządcy jest to adres 127.0.0.1).

Zarządca farmy

Krok 2. - Zainstaluj i skonfiguruj serwery Winflector.

Na wszystkich komputerach planowanych jako członkowie farmy zainstaluj dwu-użytkownikowy darmowy serwer Winflector i każdy skonfiguruj do pracy w farmie. Minimum konfiguracji to wprowadzenie adresu zarządcy (patrz ekran poniżej).

Członek farmy

Uruchom serwery Winflector.

Krok 3. - Pracuj z udostępnionymi aplikacjami.

Uruchamiaj udostępnione aplikacje. Jako adres serwera Winflector podawaj adres IP dowolnego komputera będącego członkiem farmy lub adres IP zarządca farmy. W trybie ze zrównoważonym obciążeniem, zarządca będzie uruchamiał aplikacje na kolejnych maszynach członkowskich, zgodnie z ich aktualnym obciążeniem.

Na wszystkich serwerach Winflector (zarówno na zarządcy jak i członkach farmy) powinny być zainstalowane udostępniane aplikacje.