Serwer terminali Winflector - alternatywa dla aplikacji Zdalny Pulpit, Citrix XenApp

Zaawansowana konfiguracja parametrów dla aplikacji

Do prawidłowej pracy większości aplikacji wystarcza ustawienie podstawowych parametrów, takich jak na przykład przekierowanie drukarek. Są jednak aplikacje, dla których to nie wystarczy. Dla nich został stworzony system definiowania dodatkowych parametrów w pliku guiapp.cfg. Plik tekstowy ASCII  o takiej nazwie trzeba utworzyć w katalogu instalacyjnym serwera Winflector (najczęściej c:\winflector\server). Plik ten będzie odczytywany przy każdym starcie aplikacji. W pliku guiapp.cfg można ustawić takie opcje:

 • -knvoff, czyli wyłączenie wirtualizacji nazw. Przydatne dla aplikacji, które korzystają z obiektów systemowych (takich jak pamięć dzielona) do komunikacji wewnętrznej. Takiego ustawienia wymaga np. program Symfonia Handel. Przykładowy wpis:
  c:\symfonia\amhm.exe -knvoff
 • -klsubst, czyli substytucja klawiatury. Może się przydać jeśli na serwerze jest inna wersja językowa systemu, niż na kliencie. Możliwe jest ustawienie substytucji dla wszystkich uruchamianych aplikacji, albo dla jednej podanej. Przykładowe ustawienie zamieniające 2 układy klawiatur dla jednego programu:
  c:\xxxxx\xxxx.exe -klsubst=00040402,a0000402 -klsubst=00020402,a0000402
 • -actctxoff, czyli wyłączenie kontekstu aktywacji dla aplikacji, które nie pracują z comctl32.dll w wersji 6.0 albo nowszej. Przykład ustawienia dla programu korzystającego z comctl32.dll w wersji 5.8:
  C:\SPEDTRANSSQL\SPEDTRANSSQL.EXE -actctxoff
 • -srvprocess, czyli wskazanie procesu, który ma być uruchamiany bez ingerencji Winflectora i wykonuje się bez interakcji z użytkownikiem. Winflector ograniczy się do uruchomienia takiego procesu. Przykład:
  C:\KS\KS-PPS\KSPPS.exe -srvprocess=pilot.exe
 • -consoleoff, czyli wyłączenie przeniesienia konsoli na klienta. Przykład takiego wyłączenia dla nakładki graficznej na konsolę:
  c:\program files\ConEmu\ConEmu.exe -consoleoff -knvoff -srvprocess=c:\windows\system32\cmd.exe

Szczegółowy opis powyższych parametrów znajduje się w dokumentacji użytkownika.