Serwer terminali Winflector - alternatywa dla aplikacji Zdalny Pulpit, Citrix XenApp

Zastrzeżone znaki towarowe

ClearType, Windows, Windows Vista, Windows 7, Windows 2008, Windows Terminal Services są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft.

Citrix XenApp, Citrix MetaFrame są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Citrix.

Acrobat Reader jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Adobe.

Inne wymienione w witrynie www.winflector.com nazwy produktów są zastrzeżonymi znakami towarowymi ich producentów.