Serwer terminali Winflector - alternatywa dla aplikacji Zdalny Pulpit, Citrix XenApp

Kontakt

Dystrybucja i asysta techniczna dla oprogramowania Winflector:

OTC S.A. Krakow Poland

OTC Spółka Akcyjna

ul. Skotnicka 189, 30-394 Kraków

Telefon: 12 626 36 36, Fax: 12 626 36 38

WWW: www.otc.pl

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia,
XI Wydział Gospodarczy, KRS 0000102780, NIP 677-10-12-524,
wysokość kapitału zakładowego 500 000,00 zł

Informacje: office@winflector.com

Asysta techniczna: support@winflector.com

Znajdź nas na facebook'u: WinflectorPl