Serwer terminali Winflector - alternatywa dla aplikacji Zdalny Pulpit, Citrix XenApp

Winflector - Zasady licencjonowania

Oprogramowanie Winflector ("OPROGRAMOWANIE") jest chronione prawami autorskimi i majątkowymi. Prawo do udzielania licencji na użytkowanie OPROGRAMOWANIA oraz dołączonej do niego dokumentacji ma OTC S.A.

Serwer Winflector/Winflector Console jest licencjonowany na urządzenia dostępowe, czyli komputery, które mogą uruchamiać aplikacje. Z jednego urządzenia można uruchomić dowolną liczbę udostępnionych aplikacji, a zajmie to tylko jedną licencję serwera. Można zainstalować dowolną liczbę klientów Winflectora, liczą się tylko te, które w danej chwili aktywnie korzystają z serwera.

Serwer Winflector pozwala na uruchomienie każdej aplikacji Windows (w tym również konsolowej).

Serwer Winflector Console pozwala na uruchomienie dowolnej 32-bitowej aplikacji korzystającej z konsoli Windows.

 

Licencja komercyjna

Licencja komercyjna przeznaczona jest dla klientów biznesowych, którzy chcą udostępnić aplikacje dla więcej niż 2 użytkowników (urządzeń) równoczesnych, oraz dla klientów, którym zależy na wsparciu technicznym.  Licencję komercyjną można zakupić w naszym sklepie internetowym.

Licencja darmowa

2 stanowiskowa licencja darmowa charakteryzuje się wszystkimi cechami produktu komercyjnego i moze być wykorzystywana w środowisku produkcyjnym (komercyjnym) pod warunkiem, że korzysta z niej nie więcej niż dwóch użytkowników równoczesnych. Korzystanie z tej wersji oprogramowania nie jest ograniczone czasowo. Wsparcie techniczne nie jest dostępne - wszystkie problemy z tą wersją oprogramowania mogą być zgłaszane (poprzez email: support@winflector.com lub formularz zgłaszania problemów), ale bez gwarancji rozwiązania tych problemów.