Serwer terminali Winflector - alternatywa dla aplikacji Zdalny Pulpit, Citrix XenApp

Regulamin sklepu internetowego

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem www.winflector.com/store, zwany dalej Sklepem, jest wyłączną własnością firmy:

  OTC Spółka Akcyjna,
  ul. Skotnicka 189, 30-394 Kraków

  zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia,
  XI Wydział Gospodarczy, KRS 0000102780, NIP 677-10-12-524
  Wysokość kapitału zakładowego 500 000,00 zł

 2. Domniemywa się, że Użytkownik składając zamówienie zapoznał się z treścią Regulaminu zakupów i zaakceptował postanowienia w nim zawarte.
 3. Sklep prowadzi sprzedaż programów komputerowych na terenie Polski oraz poza jej granicami realizując zamówienia złożone przez pełnoletnie osoby fizyczne, lub osoby prawne.
 4. Użytkownik składając zamówienie zobowiązany jest do wypełnienia formularza zamówienia prawidłowymi danymi zgodnymi ze stanem faktycznym.
 5. Sklep zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość co do jego rzetelności.
 6. Ceny wszystkich towarów prezentowanych w Sklepie są cenami netto. W przypadku sprzedaży na terenie Polski do kwoty zamówienia zostanie doliczony podatek VAT.
 7. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
 8. Sklep zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty bez uprzedzenia.
 9. Sklep prowadzi sprzedaż oprogramowania w postaci elektronicznej lub pudełkowej.
  1. Domyślną formą sprzedąży jest sprzedaż oprogramowania w postaci elektronicznej: w momencie potwierdzenia przez Sklep wpłaty, kupujący otrzyma spersonalizowany kod do aktywacji zakupionego oprogramowania na serwerze Sklepu. Ponadto kupujący będzie miał możliwość pobrania zakupionego oprogramowania oraz dostępnych aktualizacji produktu w ramach posiadanego abonamentu aktualizacyjnego po uprzednim zalogowaniu się do własnego profilu na serwerze Sklepu.
  2. W przypadku zakupu "Wersji pudełkowej" kupujący otrzyma oprogramowanie zarówno w wersji elektronicznej, jak również na nośnikach danych, przesłane na wskazany adres.
 10. W przypadku złożenia zamówienia z opcją: „Wersja pudełkowa, dokumentacja drukowana, wysyłka” do ceny oprogramowania doliczana jest zryczałtowana kwota pokrywająca ww koszty. Kwota prezentowana jest w treści zamówienia oraz w aktualnym cenniku.
 11. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłek przez Pocztę Polską oraz firmy kurierskie.
 12. Do każdej transakcji Sklep wystawia fakturę VAT. Faktura w wersji elektronicznej jest do pobrania z profilu użytkownika.
 13. Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy oraz metody płatności, zgodnie ze wskazaniami dokonanymi w formularzu zamówienia.
 14. Płatność za zakupy i dostawę w PLN można dokonywać w następujący sposób:
  1. Przelewem bankowym - przelew należy wysłać na konto nr: 37 1030 1582 0000 0008 0539 9007. Sklep rozpocznie procedurę realizacji zamówienia po stwierdzeniu wpływu na konto równowartości złożonego zamówienia. Na przelewie w polu tytułem należy podać numer zamówienia.
  2. Płatnościami on-line poprzez serwis eCard.

   Przelewy on-line

  3. Kartą kredytową typu VISA lub MASTERCARD poprzez serwis eCard.

   Credit Cards: Visa, MasterCard, AmericanExpress

  4. Płatnościami w serwisie PayPal.

   PayPal

  5. Płatność odroczona - opcja dostępna dla Partnerów firmy OTC S.A..

    

 15. Systemy autoryzacji kart płatniczych oraz przelewów bankowych w eCard S.A. gwarantują najwyższy poziom bezpieczeństwa Klientom sklepów internetowych.
  1. Wysokie bezpieczeństwo dla transakcji kartowych zapewniane jest przez zastosowanie silnych zabezpieczeń transakcji – 3D Secure (Verified by VISA oraz MasterCard SecureCode), SSL 128 bitów (Secure Sockets Layer).
  2. System zapewnia wysokie bezpieczeństwo również dzięki rozwiązaniu, w którym numery kart płatniczych nigdy nie trafiają do sklepu internetowego i co równie ważne nigdzie nie są one przechowywane. Klient ma gwarancję, że numer jego karty zna tylko on i jego bank.
  3. Bezpieczeństwo transakcji dokonywanych za pomocą przelewów bankowych jest zapewniane przez zastosowanie 128 bitowego protokołu SSL, jak również przez procedury identyfikacji klienta w banku (login, hasło, hasło jednorazowe). Dokonując przelewu, klient loguje się bezpiecznie bezpośrednio na stronie swojego banku. Informacje o jego profilu posiada tylko i wyłącznie jego bank.
 16. Czas realizacji zamówienia wynosi od 2 (dwóch) do 7 (siedmiu) dni roboczych od momentu otrzymania płatności, lub akceptacji zamówienia w przypadku zamówień z odroczoną płatnością
 17. Zamówienie, które nie zostało opłacone w ciągu 7 dni może zostać usunięte z serwisu www.winflector.com.
 18. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości zrealizowania zamówienia z przyczyn niezależnych od siebie. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia Sklep poinformuje o tym Klienta drogą elektroniczną (e-mail).
 19. Zwrot towaru, oprogramowania (dotyczy wyłącznie odbiorców indywidualnych):
  1. Konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić na mocy obowiązującej ustawy, w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty zakupu. Fakt zwrotu musi poprzeć oświadczeniem wysłanym listem poleconym lub mailem na adres sklepu.
  2. Zwrot towaru, oprogramowania jest możliwy tylko w przypadku jeżeli produkt nie został aktywowany lub w żaden sposób użytkowany, a jego oryginalne opakowanie nie zostało usunięte.
  3. Jeśli oprogramowanie zostało aktywowane online lub Klient otrzymał plik aktywacyjny od OTC S.A. wówczas zwrot towaru nie jest możliwy.
 20. W przypadku zakupu oprogramowania, za moment rozpoczęcia użytkowania uznaje się:
  1. zerwanie plomb w przypadku zakupu wersji pudełkowej
  2. moment aktywacji oprogramowania online lub otrzymania pliku aktywacyjnego od OTC S.A.
 21. W opisanych w punkcie 19. przypadkach zwroty prosimy kierować na adres Sklepu. Sklep dokona zwrotu ceny produktu. Koszty przesyłki oraz inne koszty uboczne transakcji nie podlegają zwrotowi. Użytkownik dokonuje zwrotu na swój koszt.
 22. Ponieważ aktywowanie oprogramowania jest równoznaczne z rozpoczęciem jego użytkowania, przed zakupem i aktywacją wersji komercyjnej OTC zaleca pobranie w pełni funkcjonalnej wersji nieodpłatnej lub demo i dokładne zapoznanie się z funkcjonowaniem oraz licencją oprogramowania.

  Licencja oraz warunki gwarancji dla oprogramowania dostępne są tutaj:

  - licencja i gwarancja oprogramowanie Winflector >>

  - licencja i gwarancja oprogramowania Winflector Console >>

  Zwroty oprogramowania użytkowanego nie będą przyjmowane.

 23. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 24. Składając zamówienie Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie, przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji zamówienia zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Klient ma prawo do wglądu i modyfikacji ww. danych.
 25. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu bez uprzedzenia.