Serwer terminali Winflector - alternatywa dla aplikacji Zdalny Pulpit, Citrix XenApp

INSTALACJA PROGRAMU KLIENT WINFLECTOR W SYSTEMIE LINUX

======================================================

1. Instalacja programu

Program Klient Winflector dla Linuksa jest obecnie dystrybuowany

w postaci skryptu instalacyjnego. Aby zainstalować program, należy

skopiować plik wfclsetup-xxxx.sh do katalogu domowego użytkownika

lub dowolnego innego i nadać mu prawo uruchamiania, na przykład poleceniem:

chmod +x wfclsetup-xxxx.sh

Następnie uruchomić z konsoli tekstowej polecenie:

./wfclsetup-xxxx.sh

Skrypt działa w trybie tekstowym, jest interaktywny i podaje dalsze instrukcje

prowadzące do instalacji programu. Domyślnym katalogiem, w którym instaluje

się Klient Winflector jest ~/winflector, jednak użytkownik może podać dowolny

inny katalog.

2. Uruchamianie programu

Program po zainstalowaniu jest natychmiast gotowy do użycia. W przypadku

używania dowolnego współczesnego menedżera pulpitu należy znaleźć ikonkę

programu Klient Winflector w menu startowym. Można go też uruchomić z konsoli

tekstowej poleceniem wfc, podając pełną ścieżkę do pliku programu i ewentualne

opcje. Program uruchomiony bez opcji wyświetli interaktywne okienko dialogowe.

Aby wyświetlić listę dostępnych opcji należy uruchomić polecenie wfc -help.

3. Usuwanie programu

Aby odinstalować program Klient Winflector dla Linuksa należy skasować jego

pliki lub cały katalog, w którym został zainstalowany, np. uruchamiając

z konsoli polecenie:

rm -rf ~/winflector

Jeśli program Klient Winflector został zainstalowany w innym katalogu, należy

podać rzeczywistą ścieżkę.

Nawet po skasowaniu plików programu w przestrzeni plików użytkownika pozostają

dane konfiguracyjne programu Winflector, zarządzane przez podsystem GConf.

Jeśli program Winflector nie będzie już nigdy potrzebny aktualnemu

użytkownikowi, to można skasować zbędne dane przy pomocy Edytora konfiguracji

GConf (gconf-editor) lub przy pomocy narzędzia gconf-cleaner, ewentualnie

kasuąc ręcznie katalog ~/.gconf/apps/ERA

Można również sprawdzić i skasować nieużywane dowiązania symboliczne z katalogu

~/.local/share/applications, zaczynające się od "otc-".