Winflector 4.0.1.0 został zastąpiony przez Winflector 4.0.1.0b z ważną poprawką dla drukarek Winflector.