Serwer terminali Winflector - alternatywa dla aplikacji Zdalny Pulpit, Citrix XenApp

Forum > Wsparcie techniczne produktów > Farma

Autor: Darek
Data: 2017-06-06 12:30:34

Proszę opisać, co uzyskuje się gdy winflector pracuje w farmie.

Konieczność zainstalowania na kazdym komputerze udostępnianego programu mija się z celem udostępniania, przecież i tak jest zainstalowamy?

 

Autor: Mirek (staff)
Data: 2017-06-06 12:53:30

Przede wszystkim uzyskuje się skalowalność poziomą. Czyli gdy jeden serwer nie daje rady z ilością połączonych użytkowników, dostawiamy drugi, ewentualnie trzeci i kolejne serwery i możemy włączyć równoważenie obciążenia pomiędzy nimi.

Drugiej części pytania nie rozumiem. Jeżeli dostawimy drugi serwer, to trzeba na nim również zainstalować aplikacje, bo inaczej w jaki sposób można je na tym serwerze uruchamiać?

Autor: Darek
Data: 2017-06-06 15:16:22

na stronie cytuję

Na wszystkich komputerach planowanych jako członkowie farmy zainstaluj dwu-użytkownikowy darmowy serwer Winflector i każdy skonfiguruj do pracy w farmie. Minimum konfiguracji to wprowadzenie adresu zarządcy (patrz ekran poniżej)."

i dalej

"Uruchamiaj udostępnione aplikacje. Jako adres serwera Winflector podawaj adres IP dowolnego komputera będącego członkiem farmy lub adres IP zarządca farmy. W trybie ze zrównoważonym obciążeniem, zarządca będzie uruchamiał aplikacje na kolejnych maszynach członkowskich, zgodnie z ich aktualnym obciążeniem.

Na wszystkich serwerach Winflector (zarówno na zarządcy jak i członkach farmy) powinny być zainstalowane udostępniane aplikacje."

 

jak rozumiem, każdy czlonek farmy jest klientem, chyba że się mylę i farma to tylko serwery i do tego dochodzą klienci?

Autor: Mirek (staff)
Data: 2017-06-07 08:44:54

"Na wszystkich serwerach Winflector (zarówno na zarządcy jak i członkach farmy) powinny być zainstalowane udostępniane aplikacje."

Serwery pracują w farmie, a użytkownicy nawet nie muszą wiedzieć, że coś takiego jak farma jest zainstalowane i uruchomione.

1


Zaloguj się aby móc pisać na forum.