Winflector 3.9.0.0 zostaje zastąpiony wersją 3.9.0.0c zawierającą istotna poprawkę w z-orderze (problem "uciekających" okien).