Serwer terminali Winflector - alternatywa dla aplikacji Zdalny Pulpit, Citrix XenApp

Forum > Pytania, sugestie i propozycje > Znikające skróty na pulpicie klienta Winflectora, wdrożenie systemu uprawnień do aplikacji zdalnych

Autor: Jerzy
Data: 2015-09-21 22:04:02

 

Witam,

I. Obecnie, w wyniku wykonania sekwencji:

1) pierwsze logowanie klienta Winflectora do GUI przy załączonym na serwerze parametrze "Utwórz skróty do aplikacji na pulpicie klienta przy pierwszym zalogowaniu",

2) wyłączenie parametru "Utwórz skróty do aplikacji..." na serwerze Winflectora,

3) ponowne zalogowanie się do GUI klienta Winflectora,

znikają skróty na pulpicie klienta utworzone w kroku 1 (z wyjątkiem tych, którym przed wykonaniem kroku 3 zostały zmienione nazwy).

Propozycja: po wyłączeniu parametru "Utwórz skróty do aplikacji..." nie kasować wcześniej utworzonych skrótów na pulpicie użytkownika zdalnego.

 

II. Czy możliwe jest wdrożenie systemu uprawnień do zdalnych aplikacji, tak aby każdy z użytkowników widział w swoim GUI tylko tylko te z nich, do których na serwerze Winflectora przyznano mu prawo uruchamiania? Umożliwiłoby to blokowanie użytkonikom zdalnm dostępu do aplikacji dla nich nieprzeznaczonych.

Ewentualnie - jeśli byłoby to prostsze technicznie: opcjonalna ochrona GUI klienta Winflectora hasłem administracyjnym i umożliwienie w takim przypadku tworzenia wybranych skrótów na pulpicie użytkownika tylko administratorowi Winflectora (przy aktywnej funkcji serwera "Utwórz skróty do aplikacji...")?

Obecnie użytkownikowi zdalnemu tworzą się skróty do wszystkich aplikacji udostępnionych przez serwer, a samo skasowanie skrótów z pulpitu nie pozbawia go możliwości uruchamiania tych aplikacji z poziomu GUI klienta.

Pozdrawiam

 

Autor: Bozena (staff)
Data: 2015-09-23 10:01:43

Ad.1. System tworzenia skrótów na pulpicie zakłada natychmiastowe odzwierciedlenie zmian wprowadzonych na serwerze w skrótach klienta.

Ad. 2. Najprawdopodobniej nie zwrócił Pan uwagi na możliwość udostępnienia użytkownikom tylko wybranych aplikacji (domyślnie dostępne są wszystkie). Trzeba wybrać w serwerze Ustawienia/Użytkownicy/konkretne konto/guzik Aplikacje, tak jak na zalączonym zrzucie ekranowym. Jeśli po przypisaniu uzytkownikom uprawnień do aplikacji cos nie będzie działało, to proszę napisać na support@winflector.com.

 

1


Zaloguj się aby móc pisać na forum.