Winflector 3.7.0.0b zastępuje wersję 3.7.0.0. Poprawki:

  • poprawki związane z klientem HTML5 - skalowanie, odnawianie połączenia
  • poprawiono generację kontekstu aktywacyjnego dla aplikacji 64-bitowych
  • rozwiązano problem możliwego zawieszania się PrintDlgEx() w aplikacjach 64-bitowych