Serwer terminali Winflector - alternatywa dla aplikacji Zdalny Pulpit, Citrix XenApp

Winflector - cennik oprogramowania

Oprogramowanie Winflector oraz Winflector Console jest licencjonowane na urządzenia równoczesne (stacje robocze), liczy się liczba równocześnie dołączonych do serwera komputerów (nie ma znaczenia, ile aplikacji łączy się z danego komputera). Licencja jest bezterminowa. Prawo do aktualizacji licencji przysługuje przez rok po początkowym zakupie, później jest płatne.

 

Pakiet oprogramowania Winflector (Winflector Console) zawiera:

  • serwer aplikacji
  • klienta dla systemu Windows oraz Linux
  • dokumentację w postaci elektronicznej
  • licencję

 

Cena liczona jest dla każdego kupowanego serwera niezależnie.

Poniższe ceny są cenami netto w złotych polskich.
Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.
Przy zakupie online poprzez sklep internetowy prezentowane są zarówno ceny netto jak i brutto.

 

Winflector - cena licencji 1 równoczesnego użytkownika serwera:

250.00 PLN

Winflector Console - cena licencji 1 równoczesnego użytkownika serwera:

210.00 PLN

 

Aby wyliczyć cenę oprogramowania należy dla każdego kupowanego serwera:

  • odczytać „Cenę licencji jednego użytkownika serwera Winflector” lub „Cenę licencji jednego użytkownika serwera Winflector Console”,
  • zastosować upust odczytany z tabeli „Tabela rabatowa”,
  • wyliczoną cenę pomnożyć przez żądaną liczbę użytkowników.

 

Przy wyliczeniu ceny końcowej serwera ma zastosowanie poniższa tabela rabatowa.

 

Tabela rabatowa

Wielkość upustu w zależności od liczby zakupionych licencji.

Licencje Upust
1 - 6 0.00%
7 - 9 5.00%
10 - 19 10.00%
20 - 49 15.00%
50 - 99 20.00%
100 - 199 25.00%
powyżej 200 32.00%

 

W przypadku kupowania dodatkowych użytkowników dla istniejącego serwera rabat jest naliczany dla sumarycznej liczby użytkowników.

 

Abonament aktualizacyjny

Przy zakupie nowego serwera Winflector lub Winflector Cosole klient otrzymuje w cenie roczny abonament aktualizacyjny dla zakupionego produktu. Data ważności tego abonamentu nie jest przedłużana w przypadku dokupowania kolejnych licencji - dotyczy to zarówno nowych jak i już posiadanych licencji.

Cena rocznego abonamentu aktualizacyjnego wynosi 15% wyliczonej ceny licencji posiadanego serwera co daje 1,25% miesięcznie.

Zmiana wersji posiadanego serwera w trakcie ważności abonamentu aktualizacyjnego jest bezpłatna.

W przypadku zmiany wersji oprogramowania w momencie gdy ważność posiadanego abonamentu już wygasła zostanie naliczona opłata aktualizacyjna. Opłata ta jest wyliczna wg wzoru:

 

cena licencji 1 użytkownika x liczba licencji x upust z tabeli rabatowej x 1,25 % x liczba miesięcy*

 

*liczba miesięcy - oznacza liczbę miesięcy od dnia wygaśniecia abonamentu aktualizacyjnego do końca miesiąca, w którym została wydana żądana wersja oprogramowania.

Automatycznie, po takiej operacji, ważność abonamentu dla aktualizowanego serwera zostaje przedłużona do końca miesiąca w którym została wydana zamówiona wersja oprogramowania.

Daty wydania kolejnych wersji oprogramowania są dostępne na stronie Rozwój wersji.